Ausschreibungen Nennung Regeln Vergangene

Nennungsformular

Nennungen:


Nennformat
Pferd1 - Hof1 - Reiter1
Pferd2 - Hof2 - Reiter2
Pferd3 - Hof3 - Reiter3


Ausschreibung
1. Amateur-Dressurprüfung Kl.M* | 0 Starter
2. Barockpferdeprüfung Kl.A | 1 Starter
3. Barockpferdeprüfung Kl.L | 3 Starter
4. Dressurpferdeprüfung A (4-6j.) | 7 Starter
5. Dressurpferdeprüfung L (4-7j.) | 2 Starter
6. Dressurpferdeprüfung M (5-7j.) | 5 Starter
7. Dressurprüfung Kl.A* | 9 Starter
8. Dressurprüfung Kl.E | 3 Starter
9. Dressurprüfung Kl.L auf Kandare | 11 Starter
10. Dressurprüfung Kl.L auf Trense | 6 Starter
11. Dressurprüfung Kl.L* | 6 Starter
12. Dressurprüfung Kl.M* | 12 Starter
13. Dressurprüfung Kl.M** | 13 Starter
14. Dressurreiterpprüfung Kl.L* | 1 Starter
15. Dressurreiterprüfung Kl.A | 1 Starter
16. Grand Prix Kür | 7 Starter
17. Grand Prix Special | 7 Starter
18. Intermediaire II | 4 Starter
19. Reiterwettbewerb mit Galopp | 0 Starter
20. Reiterwettbewerb ohne Galopp | 0 Starter
21. Reitpferdeprüfung | 4 Starter
22. Reitpferdeprüfung (nur für Vesländer!) | 0 Starter