Ausschreibungen Nennung Regeln Vergangene#1 Dressurprüfung Kl.E


#2 Dressurprüfung Kl.L - Kandare


#3 Dressurprüfung Kl.L - Trense


#4 Springprüfung Kl.A*


#5 Springprüfung Kl.A**


#6 Springprüfung Kl.E


#7 Springprüfung Kl.S*


#8 Springprüfung Kl.S* m. Zeitjoker


#9 Stilspringen L m.Stechen


#10 Stilspringprüfung Kl.A*


#11 Zeitspringen M**


#12 Zeitspringprüfung Kl.A*


#13 Zeitspringprüfung Kl.A**


#14 Zwei- Phasen- Springen L