Ausschreibungen Nennung Regeln Vergangene#1 Dressur Grand Prix Spécial - Finale


#2 Dressurprüfung Kl.A*


#3 Dressurprüfung Kl.M**


#4 Glücksspringen Kl.A


#5 Glücksspringen Kl.E


#6 Mächtigkeitsspringen S*


#7 Punktespringprüfung A


#8 Springen M** m.Stechen


#9 Springprüfung Kl.S* m. Zeitjoker


#10 Springprüfung m.Idealzeit Kl.A*


#11 St. Georg Special


#12 Stilspringprüf. Kl. S* m. St.


#13 Stilspringprüfung Kl.A*


#14 Stilspringprüfung Kl.M*


#15 Zeitspringen S***


#16 Zeitspringprüfung Kl.L