Ausschreibungen Nennung Regeln Vergangene

7. Stilspringen L m.Stechen

1. Abteilung | 4 Starter
Starter (Pferd - Hof - Reiter) Platz
Annabelle - TS Berger - Hannah Sommer 9
Caramellliebe - Amethyst Mountain - Martim Pinto 13
Faible Fiona - Die Haltergemeinschaft - Lena 10
Magical Moon - Die Haltergemeinschaft - Lena 7